Wienerberger építész diplomadíj 2019/2020

A Wienerberger zRt. „Kerámia az építészetben” elnevezéssel hallgatói diplomadíj pályázatot hirdet.

A Pályázat benyújtási határideje: 2020. július 6. hétfő, 24:00 óra

A pályázat díjazása intézményenként: 350.000 Ft

A pályázatról:

Pályázatunkat az alábbi intézményekkel együttműködésben hirdetjük:

 • a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karával
 • a Győri Széchenyi István Egyetem, Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karával
 • a Debreceni Egyetem, Műszaki Kar, Építészmérnöki Tanszékével
 • a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karával
 • valamint az Ybl Miklós Építéstudományi Kar Építészmérnöki Intézetével

A pályázat célja:

Célunk, hogy minden évben alkalmat biztosítsunk a jövő építész generációi számára, hogy megmutathassák tervezői, innovációs készségüket. A pályázaton való részvétel alapfeltétele a Wienerberger széleskörű termékpalettájának alkalmazása (Porotherm, Terca, Argeton, Tondach márkanevek alatt található égetett kerámia falazóblokkok, áthidalók, födémek, burkolótéglák, lapkaburkolatok, nagyelemes homlokzatburkolatok és kerámia tetőcserepek), a tervezés során a műszaki irányelvek és alkalmazástechnikai utasítások* betartása mellett.

A pályázók köre:

Minden olyan, az intézménnyel jogviszonyban lévő hallgató, aki a 2019 szeptemberi, illetve a 2020. januári félévben Építészmérnök BSc, Építész, Építőművész vagy Építészmérnök MSc szakon végez, pályázhat a „Kerámia az építészetben” diplomadíjra.

A pályaműveket az alábbi kategóriákban várjuk:

 • Kortárs építészeti szekció
Bármely olyan a Wienerberger kínálatában megtalálható elemmel kialakított épület, amely a rá vonatkozó tervezési és kialakítási szabályok mellett megjelenésében is építészeti értékkel bír, tárgya lehet a pályázatnak. Az épület jellegét esztétikai szempontok alapján bírálja el a szakmai zsűri.
 
 • Szerkezeti innovációs szekció
Olyan újító műszaki megoldásokat keresünk, amelyek - a Wienerberger termékek alkalmazása mellett – ökológiai, gazdasági, szerkezeti, technológiai, ill. az életminőség javítását célzó szempontok alapján innovációs értékkel bírnak.
 
 • Műemléki szekció

A Tondach kerámia tetőcserepek között jelentős kategóriát képvisel a műemléki felújításokhoz gyártott kerámia tetőcserepek, kiegészítők gyártása. Ennek megfelelően a pályázat harmadik kategóriájául a műemléképületek felújítását választottuk. Ebben a kategóriában olyan pályamunkák nevezését várjuk, melyek - a Wienerberger Tondach kerámiacserép termék választékának elemeit alapul véve - műemléképületek felújítására irányulnak és kiemelkedő építészeti értéket képviselnek.

A díjazásról:

A beérkezett pályázatokat szakmai zsűri értékeli és bírálja el. A szakmai zsűri tagjait a Kiíró a későbbiekben fogja nyilvánosságra hozni.
A Szervezők a pályázatra összesen 1.750.000  Ft összdíjazást határoztak meg intézményenként 350.000 Ft-ot, ennek felosztását a szakmai zsűri dönti majd el. A Szervezők fenntartják a jogot a díjkeret csökkentésére, amennyiben a beérkezett pályázatok száma vagy színvonala miatt indokolt.
Kategóriákként egy díj kerülhet kiosztásra. A Szervezők külön díj kiosztásáról is határozhatnak a keretösszegen belül. A pályázati díjakhoz kapcsolódó adóterheket a Szervezők átvállalják, és az adóhatóság felé teljesítik.

Határidők:

A pályázatok végső beadási határideje: 2020. július 6., hétfő, 24:00 óra
A helyezést elért pályázókat a Szervezők 2 héttel a díjkiosztást megelőzően értesítik. A díjak a II. félév diplomaátadó ünnepségén kerülnek kiosztásra: várhatóan 2020. július/augusztus hónapban. Az átadó részleteiről minden nyertes pályázót időben értesítünk majd. A határidőn túl benyújtott pályázatok nem kerülnek értékelésre. A Szervezők kizárnak mindennemű kapcsolati, technikai hibával kapcsolatos felelősséget.

Pályázati anyag beküldése:

Részvételi feltételek:

 • A pályázaton való részvétel díjmentes.
 • A pályázaton kizárólag olyan építész hallgatók vehetnek részt, akik a fentiekben felsorolt felsőoktatási intézmények hallgatói.
 • Pályázati anyagként a hallgató a felsőoktatási intézményben leadott diplomamunkája nyújtható be.
 • A pályázat csak online (a lenti pályázati oldalon keresztül) nyújtható be.
 • Csak hiánytalanul beküldött pályázati anyag bírálható el, amely részét képezi:
 • Jelentkezési adatlap, mely a részvételről és a szerzői jogokról is rendelkezik (letölthető formanyomtatvány, amit aláírva és szkennelve kérünk benyújtani);
 • Nyilatkozat hallgatói jogviszony fennállásáról: a jogviszony igazolás egyedi sorszámmal ellátott dokumentum, melyet a Neptun tanulmányi rendszerből a felsőoktatási intézmény állít ki és hitelesít a hallgatók számára. Jogviszony igazolást a hallgató kérhet ki személyesen, e-mailen keresztül vagy meghatalmazott személy által
 • Pályázati anyag, az alábbi részleteknek megfelelően

 
A pályázati anyag tartalma:
 
Formai követelmények: A felsőoktatási intézmény által a diplomamunkára előirt formai követelményeket teljesítő digitális tablók pdf formátumban.
 
Tartalmi követelmények:

 • a megértéshez szükséges léptékű és mennyiségű tervanyag;
 • a terv írásos munkarésze, koncepcióábrák;
 • a tervlapon kötelezően fel kell tüntetni a szerző és konzulens nevét és az építmény megnevezését, tervezés helyszínét;
 • minimum 4 db látványterv;
 • a Wienerberger által gyártott termékek alkalmazásának részletes dokumentációja.

További információk:

A pályázó a pályázaton való részvétellel kapcsolatban (beleértve – többek között – a pályázati anyag elkészítését és benyújtását) semminemű díj és költség megtérítésére nem tarthat igényt. A pályázó a pályázat benyújtásával összefüggésben semmilyen jogcímen nem jogosult kárigényt, egyéb igényt a Szervezőkkel szemben érvényesíteni.
A Szervezők a benyújtott pályázati anyagot és a pályázók személyes adatait – a pályázó hozzájárulása nélkül – nem teszik nyilvánossá, harmadik személyek számára nem adják ki.
A díjazásban részesülő személyek az adatlap kitöltésével hozzájárulnak, hogy a Szervezők a pályázati anyag részét képező terveket időbeli és területi korlátozás nélkül, minden felhasználási módra kiterjedően, a pályázati díj (mint felhasználási díj) ellenében (további díj nélkül) felhasználhassák a szerző nevének feltüntetése mellett. A díjazásban nem részesülő pályázati anyagokat és a pályázók személyes adatait a díjátadót követően a Szervezők törlik adatbázisaikból; a tervek felhasználásának igénye esetén a Szervezők külön megállapodnak a pályázóval.
 
*A Wienerberger Porotherm termékeire vonatkozó alkalmazástechnikai útmutató aktuális verziója letölthető innen.
*A Wienerberger Tondach termékeire vonatkozó alkalmazástechnikai útmutató aktuális verziója letölthető innen.
 
További információ a pályázattal, ill. a Wienerberger által forgalmazott termékekkel és műszaki megoldásokkal kapcsolatban Horváth Andrástól kérhető, Tel.: +36 30/1855241; E-mail: andras.horvath@wienerberger.hu.