LinkedIn-oldal adatkezelési tájékoztató

LinkedIn vállalati oldal üzemeltetője:

WIENERBERGER zRt.

Székhely: 1119 Budapest, Bártfai u. 34.

Cégjegyzékszám: 01-10-041706

E-mail: info@wienerberger.hu

Honlap: www.wienerberger.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: adatvedelem@wienerberger.hu, tel.: 06 (1) 464-7030

Ha Ön ellátogat vállalatunk oldalára a LinkedInen, a látogatással kapcsolatos személyes adatokat kezeljük függetlenül attól, hogy Ön regisztrált-e vagy bejelentkezett-e a LinkedInen. Ez a vállalati oldal lehetővé teszi, hogy bemutassuk vállalatunkat a LinkedIn-felhasználóknak és azoknak, akik ellátogatnak a vállalati oldalunkra, illetve kommunikáljunk velük. Az Ön és a LinkedIn által közvetlenül szolgáltatott adatokat kizárólag márkamenedzsment, a láthatóság növelése, ügyfelekkel és a leendő ügyfelekkel való kommunikáció céljára jogos érdekből használjuk fel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében, annak érdekében, hogy az Ön számára legérdekesebb információkat biztosíthassuk.

A LinkedIn vállalati profilra vonatkozó anonimizált statisztikai adatokat bocsát rendelkezésünkre LinkedIn-oldalunk felhasználóiról és látogatóiról. Ezek az úgynevezett „Profile-Insights” statisztikák összesített statisztikák, amelyek bizonyos tevékenységek esetén keletkeznek és amelyeket a LinkedIn rögzít, amikor a felhasználók és a látogatók kapcsolatba kerülnek a vállalati profilunkkal és a kapcsolódó tartalmakkal.

Ha be van jelentkezve LinkedIn fiókjába és felkeresi a vállalati oldalunkat, előfordulhat, hogy a LinkedIn ezt összekapcsolja az Ön profiljával és ezáltal a személyes adataival, amelyet nyilvánosan közzétesz a profiljában (név, leírás, munkavállaló, munkatapasztalat, készségek stb.).

Az adatok gyűjtése ún. sütik segítségével történik. Ezek kis szövegfájlok, amelyeket a LinkedIn a böngészőn keresztül tárol a weboldal látogatója által használt eszköz (számítógép, notebook, táblagép, okostelefon stb.) adathordozóján. Ezek az információk a weboldal későbbi látogatásai során kerülnek lekérdezésre, és lehetővé teszik, hogy a weboldal felismerje a felhasználó eszközét. A sütikben tárolt információkat a LinkedIn személyre szabott formában fogadja, rögzíti és dolgozza fel.

A sütik használata egyrészt a LinkedIn hirdetési rendszereinek javítását szolgálja, másrészt a sütik használata lehetővé teszi a LinkedIn számára, hogy olyan statisztikákat szolgáltasson, amelyek segítségével ellenőrizni és javítani tudjuk marketingtevékenységeinket.

A vállalati profil létrehozásával hozzájárulunk a profilt felkereső látogatók személyes adatainak kezeléséhez függetlenül attól, hogy a látogatók regisztráltak-e vagy bejelentkeztek-e a LinkedInen. Bár a LinkedIn kizárólag anonim formában bocsátja rendelkezésünkre a sütik segítségével gyűjtött adatokat, ezeknek a statisztikáknak az összeállítása a személyes adatok korábbi feldolgozásán alapul. A vállalati profil üzemeltetőjeként részt veszünk annak meghatározásában, hogy a vállalati profilunk látogatói személyes adatainak kezelése milyen céllal és módon történjen, ezért a GDPR 26. cikkének megfelelően a LinkedInnel közös adatkezelők vagyunk.

A naplózást kiváltó tevékenységtől függően a LinkedIn a következő adatkategóriákat biztosítja számunkra anonim formában:

Látogatók tevékenysége:

·        oldalak, bejegyzések, videók vagy oldalakhoz kapcsolódó egyéb tartalom megtekintése

·        oldalak követése vagy követés megszüntetése

·        oldalak felkeresése

·        szakmai mezők

·        oldalak vagy bejegyzések lájkolása vagy kilájkolása

·        oldalak ajánlása bejegyzésekben vagy kommentekben

·        oldalakon található bejegyzések kommentelése, megosztása és reagálás a bejegyzésekre (beleértve a reakció típusát is)

·        kattintás a weboldalon, telefonszámra, „Get Directions” gombra vagy bármilyen egyéb gombra egy adott oldalon

Információk a tevékenységekről, a tevékenységeket végző személyekről és az ezekhez használt böngészőkről/appokról, például:

·        tevékenység dátuma, időpontja:

·        ország/város (IP-cím vagy a bejelentkezett felhasználók felhasználói profilja alapján becsült)

·        nyelvkód (a böngésző HTTP-fejlécéből és/vagy nyelvi beállításából)

·        korábban meglátogatott weboldalak (a böngésző HTTP-fejlécéből)

·        a művelet számítógépről vagy mobilkészülékről történt-e (a böngésző felhasználói ügynökéből vagy az alkalmazás attribútumai alapján)

·        LinkedIn felhasználói azonosító (csak bejelentkezett felhasználók esetén)

Nem rendelkezünk hozzáféréssel a tevékenységekkel összefüggésben kezelt személyes adatokhoz, csupán az összesített oldalnézetekhez anonimizált statisztikai elemzés formájában. Mivel nem rendelkezünk hozzáféréssel a személyes adatokhoz, nem oszthatjuk meg azokat harmadik felekkel. Az adatkezelés jogalapjára, az Ön személyes adatainak a LinkedIn által harmadik országba történő továbbítására és az adattovábbítás címzettjeire vonatkozó információk a LinkedIn adatvédelmi szabályzatában (https://www.LinkedIn.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy) és a LinkedIn sütikezelési irányelveiben (https://de.LinkedIn.com/legal/cookie-policy) találhatók.

Ha regisztrált és bejelentkezett a LinkedInre, Ön elfogadja, hogy a személyes adatait a LinkedIn a vonatkozó felhasználási feltételek, valamint a LinkedIn adatvédelmi szabályzata és sütikezelési irányelvei szerint kezeli. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy nincs befolyásunk a LinkedIn felhasználási feltételeire, illetve adatvédelmi és sütikezelési szabályzatára. A LinkedIn sütiket használ annak meghatározására, hogy Ön be van-e jelentkezve a LinkedInre.

Ha Ön nincs regisztrálva vagy bejelentkezve LinkedInen, akkor is lehetséges, hogy a LinkedIn statisztikai értékeléseket fog végezni a személyes adataival kapcsolatban, amikor ellátogat egy aloldalra vagy valamilyen műveletet hajt végre a vállalati profilunkban, és erről anonimizált statisztikai adatokat küld nekünk. Ha nem látogat el vállalati profilunkra vagy nem hajt végre műveleteket vállalati profilunkon (például kattintás egy fényképre vagy videóra egy bejegyzésben), akkor a sütik nem gyűjtenek személyes adatokat.

A LinkedIn által beállított sütik a sütik beállítása vagy frissítése után legfeljebb két évig tárolódnak. A tárolt sütik bármikor törölhetők. Emellett megakadályozhatja a sütik telepítését a böngésző beállításainak megfelelő módosításával. A LinkedIn kifejezetten tiszteletben tartja a „ne kövess” konfigurációkat.

Önnek jogában áll, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e az Ön személyes adatainak a kezelése, megilleti a hozzáférési jog (GDPR 15. cikk). Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos adatok kiegészítését, valamint a pontatlan adatok helyesbítését (GDPR 16. cikk). Bizonyos feltételek mellett Önnek joga van adatainak törlésére (GDPR 17. cikk). A törléshez való jog azonban nem áll fenn, ha az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez, jogi követelése érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges. Bizonyos feltételek mellett kérheti adatai kezelésének korlátozását (GDPR 18. cikk), illetve tiltakozhat az adatok kezelése ellen (GDPR 21. cikk). Ön jogosult arra, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, valamint az adatoknak egy másik adatkezelőhöz továbbítsa (GDPR 20. cikk).

Ha adatait az Ön hozzájárulása alapján kezelik, Önnek jogában áll bármikor visszavonni a hozzájárulását. A visszavonás előtt történt adatkezelés jogszerűségét nem befolyásolja a visszavonás.

Amennyibe kérdése vagy panasza merül fel a jelen szabályzattal kapcsolatban, kérjük, először online lépjen kapcsolatba a LinkedInnel a https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/ppq weboldalon vagy küldjön (postai) levelet a következő címre: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írország. Kéréseit hozzánk is elküldheti, és szükség szerint továbbítjuk azokat a LinkedInnek.

Adatvédelemi kérdéssel, panasszal kíván a LinkedIn vállalati oldal üzemeltetőjéhez fordulni, akkor kérjük, hogy írjon az 1119 Budapest, Bártfai utca 34. címre vagy az adatvedelem@wienerberger.hu e-mail címre, vagy tegye fel a kérdését a 06 (1) 464-7030 számon. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogainak adatkezelő általi megsértése esetén az adatkezelőhöz fordulhat panasszal, bírósághoz (törvényszék), fordulhat, vagy az ír adatvédelmi hatósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, elérhetőség: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; 1363 Budapest, Pf.: 9.; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu; +36 (1) 391-1400), illetve bármely más adatvédelmi felügyeleti hatósághoz fordulhat az EU-ban, különösen az Ön lakóhelye vagy munkahelye szerint. Bírósághoz fordulás esetén, Magyarországon, Ön a pert választás szerint lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.