YouTube-csatorna adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató YouTube-csatornánk látogatói számára

YouTube csatorna üzemeltetője:

WIENERBERGER zRt.

Székhely: 1119 Budapest, Bártfai u. 34.

Cégjegyzékszám: 01-10-041706

E-mail: info@wienerberger.hu

Honlap: www.wienerberger.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: adatvedelem@wienerberger.hu, tel.: 06 (1) 464-7030

A YouTube-on való jelenlétünk lehetővé teszi, hogy bemutassuk vállalatunkat a YouTube-felhasználóknak és kommunikáljunk velük. Az Ön által megadott, illetve a YouTube által biztosított adatokat marketingcélokra, például konkrét célcsoportok hatékonyabb elérése, illetve cégünk jobb láthatósága és arculatának építése, valamint a felhasználók tájékoztatása és munkaadói márkaépítés érdekében használjuk fel – amely célok a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének f) pontja értelmében jogos érdeknek minősülnek – annak érdekében, hogy tájékoztatni tudjuk Önt az Önt leginkább érdeklő információkról.

A YouTube az Alphabet/Google cégcsoport része, és az infrastruktúrát, rendszereket és technológiát megosztja a Google Írországgal és más Google-cégekkel.

Ha meglátogatja YouTube-csatornánkat, a YouTube és anyavállalata, a Google sütik segítségével gyűjti az Ön IP-címét és egyéb személyes adatait. A sütik kis szövegfájlok, amelyeket a YouTube a böngészőn keresztül tárol a weboldal látogatója által használt eszköz (számítógép, notebook, táblagép, okostelefon stb.) adathordozóján. Ezek az információk a weboldal későbbi látogatásai során kerülnek lekérdezésre, és lehetővé teszik, hogy a weboldal felismerje a felhasználó eszközét.

A sütik használata egyrészt a Google hirdetési rendszereinek javítását szolgálja, másrészt a sütik használata lehetővé teszi a Google számára, hogy olyan statisztikákat szolgáltasson, amelyek segítségével ellenőrizni és javítani tudjuk marketingtevékenységeinket.

Ha Ön be van jelentkezve a saját YouTube-csatornájára, miközben felkeresi cégünk YouTube-profilját, előfordulhat, hogy a YouTube összeköti ezt a látogatást az Ön profiljával. Cégünknek nincsen befolyása arra, hogy hogyan gyűjti és dolgozza fel a YouTube a személyes adatokat, a YouTube által gyűjtött és feldolgozott adatok körére, illetve az adatok megőrzésének időtartamára.

A YouTube-csatorna létrehozásával hozzájárulunk látogatóink személyes adatainak kezeléséhez függetlenül attól, hogy a látogatók regisztráltak-e vagy bejelentkeztek-e a YouTube-ra. Bár a YouTube kizárólag anonim formában bocsátja rendelkezésünkre a sütik segítségével gyűjtött vagy videóinkkal kapcsolatos adatokat, ezeknek a statisztikáknak az összeállítása a személyes adatok korábbi feldolgozásán alapul. A YouTube-csatorna üzemeltetőjeként részt veszünk annak meghatározásában, hogy a profilunk látogatói személyes adatainak kezelése milyen céllal és módon történjen, ezért a GDPR 26. cikkének megfelelően a YouTube-bal (és ezáltal a Google-lal) közös adatkezelők vagyunk.

A közös adatkezelők közötti megállapodás lényegi tartalma a Google weboldalán érhető el a következő linken: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/

(https://support.google.com/admanager/answer/7670381)

Ha bejelentkezik a YouTube-ra, Ön elfogadja a YouTube/Google adatkezelési feltételeit, adatvédelmi és sütikezelési szabályzatát (irányelveit), valamint hozzájárul ahhoz, hogy a YouTube/Google kezelje az Ön személyes adatai, melyre cégünknek nincs befolyása. Előfordulhat, hogy Ön ugyan nem regisztrált a YouTube-ra, a YouTube mégis statisztikai elemzést végezhet az Ön személyes adataival kapcsolatban, amikor a felkeresi a YouTube-csatornánkat, és erről anonimizált statisztikai adatokat küld nekünk.

Az adatkezelés jogalapjára, az Ön személyes adatainak a YouTube/Google által harmadik országba történő továbbítására és az adattovábbítás címzettjeire vonatkozó információk a Google adatvédelmi irányelveiben (https://policies.google.com/privacy?hl=hu) találhatók.

A YouTube-tól a következő adatkategóriákat kapjuk anonim formában:

Kezelt adattípusok:

·        nyilvántartási adatok (pl. nevek, címek), elérhetőségi adatok (pl. e-mai címek, telefonszámok)

·        tartalomadatok (videók stb.)

·        használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, tartalom iránti érdeklődés, hozzáférési idők, videómegtekintések, videólájkolások, kommentek, vásárlások stb.), meta-/kommunikációs adatok (pl. eszközadatok, IP-címek).

Videóstatisztikák:

·        feliratkozók és módosítások száma

·        megtekintés idejére vonatkozó adatok (időtartam, állásidő, megőrzési idő)

·        demográfiai adatok (nemek szerinti megoszlás, életkor, származási hely, eszközök használata stb.)

·        forgalmi források

·        adatok megosztása

·        bevételre vonatkozó adatok

Ha kommentel az oldalunkon, látni fogjuk az ahhoz kapcsolódó becenevét.

Önnek jogában áll, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e az Ön személyes adatainak a kezelése, megilleti a hozzáférési jog (GDPR 15. cikk). Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos adatok kiegészítését, valamint a pontatlan adatok helyesbítését (GDPR 16. cikk). Bizonyos feltételek mellett Önnek joga van adatainak törlésére (GDPR 17. cikk). A törléshez való jog azonban nem áll fenn, ha az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez, jogi követelése érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges. Bizonyos feltételek mellett kérheti adatai kezelésének korlátozását (GDPR 18. cikk), illetve tiltakozhat az adatok kezelése ellen (GDPR 21. cikk). Ön jogosult arra, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, valamint az adatoknak egy másik adatkezelőhöz továbbítsa (GDPR 20. cikk).

Ha adatait az Ön hozzájárulása alapján kezelik, Önnek jogában áll bármikor visszavonni a hozzájárulását. A visszavonás előtt történt adatkezelés jogszerűségét nem befolyásolja a visszavonás.

Az érintett jogainak gyakorlására és a hozzájárulása visszavonására vonatkozó igényének benyújtásához használja a Google adatvédelmi szabályzatához mellékelt formanyomtatványokat (https://policies.google.com/privacy?hl=hu#infodelete) vagy forduljon a Google-höz levélben a Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland címen vagy e-mailen a support-at@google.com e-mail címen. Bizonyos adatokat, például a keresési előzményeket és a megtekintési előzményeket saját maga is törölheti a YouTube-on.

Adatvédelemi kérdéssel, panasszal kíván a YouTube csatorna üzemeltetőjéhez fordulni, akkor kérjük, hogy írjon az 1119 Budapest, Bártfai utca 34. címre vagy az adatvedelem@wienerberger.hu e-mail címre, vagy tegye fel a kérdését a 06 (1) 464-7030 számon. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogainak adatkezelő általi megsértése esetén az adatkezelőhöz fordulhat panasszal, bírósághoz (törvényszék), fordulhat, vagy az ír adatvédelmi hatósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, elérhetőség: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; 1363 Budapest, Pf.: 9.; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu; +36 (1) 391-1400), illetve bármely más adatvédelmi felügyeleti hatósághoz fordulhat az EU-ban, különösen az Ön lakóhelye vagy munkahelye szerint. Bírósághoz fordulás esetén, Magyarországon, Ön a pert választás szerint lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.