young smiling warehouse worker driver in uniform in front of forklift stacker loader

A százéves kőszegi gyárunk margójára

 Mottó:
„Csak azt tudom, hogy van egy nagyon mély lerakódás létezésünk alján, a második vagy legfeljebb a harmadik réteg alulról számítva, ami már végleges és változtathatatlan, ahol már nem mozdul az életünk, tehát rossz szó rá, hogy lelassít, hiszen egyáltalán mozdíthatatlan és befejezett. Erős és szilárd tartalom ez az emberben, és nem valamilyen szomorú vagy halott dolog, sőt bizonyos tekintetben éppen ez él igazán, ez az, amit létezésünk folyamán létrehozunk, amit életre hívunk életünk anyagából.” (Ottlik Géza)

Vitán felül története egyik meghatározó ünnepéhez érkezett a kőszegi tégla- és gerendagyártás. A leiratok tanúsága szerint a Kőszegi Gőzmalom Czeke és Társa vállalatot, amely később az I. Téglagyárként vonult be a történetírásba Czeke Gusztáv 1920 folyamán alapította. A források ugyanakkor nem fogalmaznak egyértelműen, s akadnak olyan vélemények, amelyek alapján nem zárható ki, hogy inkább 1921-től eredeztethető a gyár története. Bármelyik is a valós időpont az bizonyos, hogy vállalatcsoportunk egyik meghatározó üzeme az elmúlt néhány hónapban ünnepelte fennállásának századik évfordulóját.  

Az alapítás

Kőszeg és Vidékének 1921. július 3-i számában feladott hirdetés arról tanúskodik, hogy indulás nagyobb valószínűség szerint 1920-ban történhetett. Jambrits Lajos a helység akkori első embere polgármesterként ugyanis azt tette közzé a lapban, hogy a „téglagyárban a mostani égetésből tégla és tetőcserép már kiszedetett, s a vevő közönségnek rendelkezésre áll. Ugy a tégla, mint a cserép versenyképes jó minőségű. Árak: 1920 évi termelésű tégla 1000 drb 900 korona. 1920. évi termelésű téglája ezrenként 1400 korona, tetőcserép ezre 2800 korona. Akik téglát is vesznek azok részére 2600 korona.” Néhány nappal később, július 31-én pedig már azt tudatta a polgárokkal, hogy „téglagyárban jó minőségű kupás tetőcserép kapható. Ára darabonként 8 korona.”  E szerint új tégla és cserép is akadt már, ám aki kívánta az 1920-as termelésből is választhatott. A közzététel szerint tehát Kőszeg városában 1920-ban már zajlott a termelés.  

Az, hogy az Alpokalján éppen úgy nagy jövőt láttak a téglaverésben, mint az ország egyéb régióiban az a majd száz évvel korábban megindult polgárosodásnak, s ezzel párhuzamosan a téglaépítés terjedésének volt köszönhető. Ennek markáns pontja a város „jegyzőkönyvében” is fellelhető. A XVIII.-XIX. században még jellemzően vályogból, illetve fából építkeztek, amely épületek tetőszerkezetét zsindelyből vagy nádból készítették. Ez azonban rendszeresen okozott tűzvészeket, amelyek rettentő pusztításokat okoztak. Így 1837-ben egy városi rendelet látott napvilágot, amely alapján „a szalmatetős házakat három éven belül cseréppel fedjék le.” Mindez egyértelmű mozgatórugójává vált a cserép és téglagyártás megindulásának. Ennek eredményeként telepedett le aztán a századforduló éveiben több család is a környék agyagtelepei mellé, amely alapjain végül létrejött a Czeke Gusztáv-féle üzem.

Már nem csak a textilipar...

A vállalkozás messze nem olyan meseszerűen indult, mint a békéscsabai üzemünk, amely a nagyiparos, Bohn Mihály komoly anyagi lehetőségeinek köszönhetően azonnal meghatározó pozíciót töltött be a régióban, sőt, szinte az egész országban. A Czeke-féle üzem az indulást követően igencsak aprócska volt. Ennek oka, hogy az alapító a textiliparban volt érdekelt, és azt tekintette elsődleges üzletének. Ennek következtében a téglagyár egy ideig csupán a kedvező lehetőségek kihasználását jelentette számára. Ez azonban hamar megváltozott! Az I. világháború utáni években ugyanis az építkezési kedv jelentősen meglendült, s a tégla és cserépgyártás rohamos fejlődésnek indult. Alighanem ez a magyarázata, hogy Czeke Gusztáv idővel már más szemmel tekintett az üzemére, sőt, 1930-ból már olyan bejegyzések találhatók, amelyek szerint komoly fejlesztést hajtott végre. Mindez egyértelműen arra utal, hogy ekkor már komolyan gondolkodott a téglagyártásról. Gőzgép, tégla- és cserépprés került a gyárba, sőt színek is épültek. Így a korábban jellemző évi 500 ezer darabos tégla kapacitás 2 millió kisméretű téglára és 1 millió darab cserépre ugrott fel. Ekkorra a kapacitásproblémákat is rugalmasan tudta kezelni a gyár és a tulajdonos, hiszen a téli, alacsonyabb kereslet hatására a „fölöslegessé váló munkásokat” a textilipari vállalkozáshoz irányították.

Téglaszárítás
Téglaszárítás

Czeke olyannyira komolyan gondolta ekkor már az üzletet, hogy ezekben az években – dunántúli üzemeket tömörítő –, szombathelyi központú téglakartellbe is belépett. A szervezet létrehozását részben a békéscsabaihoz vagy a solymárihoz hasonló gyárak indokolták, amelyek termékei rendre eljutottak az ország nyugati régióiba is. E mellett a tagok a globális gazdasági krízis szorító hatásának leküzdésében is komoly segítséget reméltek a tömörüléstől. A válság ugyanis Kőszeget sem kímélte. A téglagyártás 1931-1934 között szinte mindenhol nehéz időket élt, az árak csökkentek és az építkezések száma komolyan visszaesett. Hogy mennyire súlyos volt a helyzet, azt a Kis Újság egyik 1932-ben közölt rövid írása mutatja be. A cikk arról ír, hogy Kőszeg korábban nagyösszegű kölcsönt vett fel Szombathelyen a Vasmegyei Mezőgazdasági Takarékpénztártól, ám nem tudta fizetni a részleteket. A hitelintézet ezért zár alá vette a város vagyonát: a kőszegi téglagyárat, és a 80 ezer pengő értékű kitermelt fát. Ezekre árverést is kitűztek. (A cikk nem részletezi, de nagyon valószínű, hogy nem a Czeke-féle üzemről, hanem a II. Téglagyárról lehetett szó.) A pénzügyminisztérium városi osztálya azonban közbelépett és sikerült a kamatfizetésre fedezetet találni, így a pénzintézet elállt szándékától. A város téglagyára és a fája is megmenekült.

Az államosítás után menekülni kellett

Ahogy enyhült a krízis úgy érkeztek a szebb évek is, de 1941 újabb hatalmas csapást hozott. Az I. Téglagyár leégett. A tragédia azonban nem törte meg a tulajdonost, sőt, az újjáépítés során új kemencét, présházat húzatott föl, s új gépeket is beszereztetett.

A második világháború azonban nem volt kíméletes, s egyre lehetetlenebbé vált a működés, míg végül 1944-ben teljesen le is állt. Egyes források szerint a történelem legsötétebb időszakában munkaszolgálatosokat tartottak fogva Kőszegen, a téglagyárban. Több dokumentum arról is beszámol, hogy sokan a helyszínen lelték halálukat. Ezzel kapcsolatban azonban sok helyen nem egyértelműen kifejtett kérdést tisztába kell tennünk. Ezek az események a városban fellelhető másik, a helyiek által csak II. Téglagyárként emlegetett üzemhez voltak köthetőek, ahol a termelés a 70-es években teljesen megszűnt. 

Agyag előkészítése
Agyag előkészítése

A Czeke-féle üzem a világégés után 1946-ben indult újra, ám a tulajdonosnak ebben már nem sok öröme volt. Alig két évvel az újranyitás után államosították a vállalatát, sőt, az életben maradása volt a tét. Egy ellene indított eljárásban azzal vádolták, hogy a társaság pénzén csöveket vásárolt lakása fűtésének korszerűsítéséhez. Elmondások szerint az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) emberei már útnak is indultak, hogy elfogják a nagyvállalkozót. Czeke Gusztávnak azonban kalandos módon sikerült búvóhelyet találnia üldözői elől. A gyár akkoriban komoly tételeket szállított Ausztriába. A volt tulajdonos összeköttetései révén értesült az ellene folyó eljárásról és a kőszegi állomásra sietett. Az utolsó határon túlra induló szerelvényben, a cserépszállítmányok közé befalazva menekült. A későbbi elmondások úgy tartják, hogy jóakarói csak percekkel előzték meg a munka befejezésével az ÁVH embereit, akik az állomáson is keresték. Czeke Gusztáv azonban egy vagonban, saját cserepei között Ausztriába szökött.

A gyár ezt követően rövid ideig szövetkezeti formában, majd a Vas Megyei Téglagyárak Egyesületének egyik társaságaként, Kőszegi Cserép- és Téglagyár néven működött. Az ötvenes évek elején gőzről villanyhajtásra tértek át, amelyről a Vasmegye című napilap is beszámolt, egyben azt is hozzátették, hogy a gyár terveken felül teljesít. 1953-ben a téglák kapcsán is újítást hajtottak végre. A téglák közepén két lyukat készítettek, amelyek a gépi rakodást tették sokkal hatékonyabbá. E mellett a szárítási időt is jelentősen csökkentette az innováció. Ennek köszönhetően éves szinten mintegy 120000 forintos megtakarítást értek el. Az eredmény annyira látványos volt, hogy a fejleményekről a Népszava is címlapon számolt be. Ehhez az időszakhoz más előrelépés is köthető, hiszen többek között megnagyobbították a kemencét és új cserépprést is üzembe állítottak, közben megszűnt a kézikocsizás és a lóvontatás. Ekkor a gyár alkalmazottainak száma 90-100 fő között mozgott.  

Még komolyabb termékfejlesztés

A kisebb-nagyobb innovációk ezt követően hosszú évtizedekig jellemezték az üzemet. Ennek része volt a termékfejlesztés is és 1962-ben új kísérleti téglafajta gyártását kezdték meg a gyárban. A sok lyukú – ez nem egyezik meg a jelenlegi szabványban szereplő sok lyukú téglával –, magasított tégla méreteiben és tulajdonságaiban is eltért a megszokott normál téglától. Az újdonságról azt tartották, hogy tartós és jó hőszigetelő. Úgy tervezték, hogy évente mintegy egymillió darabot gyártanak le. Ezekben az években szűntek meg a gyár mellett lévő téglagyári lakások is, ahol hosszú-hosszú éveken át laktak az üzem dolgozói, családjai.  

1983-ban egészen új fejlemény következett. A Vas Népe arról írt, hogy új téglagyár épül, amelyet NSZK licensz alapján fejlesztett cseh gépekkel szerelnek fel. A terv a kisméretű téglagyártás növelése volt. Erre egyébként központilag országos programot dolgoztak ki és tíz hazai gyárat szemeltek ki a célra – ezek közé került be Kőszeg is. Így az előkészítő gépsorokat lecserélték, automata vágóberendezés került a termelésbe és műszárítót állítottak rendszerbe, és egy új gyártócsarnok is felépült. A régi Hoffmann-körkemence helyett pedig egy levágott végű körkemence épült, és már targoncával hordták be a kiégetetlen téglát. A helyi munkák 1985 szeptemberére fejeződtek be. Ekkor 55 fő körül mozgott a létszám. A sors furcsa fintora volt, hogy mire elkészültek a fejlesztésekkel, addigra kiderült, hogy a kisméretű tégla hazai forgalma meglehetősen megcsappant. Így maradt a korábban említett sok lyukú tégla, ami megfelelt az akkori hőszabványoknak is. A felhasználók ezeket előszeretettel vásárolták, olyannyira, hogy akadt olyan időszak, amikor rendszeresen jöttek értük a Tiszántúlról is. A termelés ennek köszönhetően elérte az évi 11-12 millió téglát.   

Arról is a Vas Népe számolt be 1987 telén, hogy a sorozatos fejlesztések hatására már „a fizikai munkások között négy nő van”(...), a „korszerű technológia mellett” ugyanis lehetővé vált, hogy őket is alkalmazzák ilyen feladatokra. A lap néhány mondatban egy rövid történeti összefoglalót is adott: „Múlt és jelen egyszerre látható ma Kőszegen a téglagyárban. Állnak még a régi üzem épületei, némelyiknek csak egy-egy fala. Ilyen volt. A magas csarnok már a jelen. S egy kicsit már a jövő is érzékelhető. A gázfogadó, a fedett agyagtároló váza már azt jelképezi, itt is többre, jobbra törekszenek.” Ekkoriban már jó ideje a Tégla és Cserépipari Tröszt Közép-Dunántúli Téglaipari Vállalat Kőszegi Téglagyár néven működött az üzem, ám már nem sokáig: a vállalat nem sokkal a rendszerváltás után megszűnt.  

A rendszerváltás után

A kőszegi kapacitást a Wienerberger Téglaipari Rt. vásárolta meg és nem is sokat váratott magára a következő, valóban nagyléptékű beruházás. Az osztrák vállalat mintegy 100 millió forintért új, feszített nyílásáthidalók és feszített födémgerendák gyártására alkalmas üzemet húzott fel a telephelyen, ami 1991-re készült el. Az innen kikerülő késztermék tetemes részét – ahogy Czeke Gusztáv idején – Ausztriába exportálták, mivel ott hatalmas igény volt ezekre a termékekre. Az egyre növekvő kereslet miatt újabb bővítésre lett szükség, így például 1995-1996-ban épült meg a jelenleg is használt alagútkemence.  

A 2008-as gazdasági válság, s a nyomában visszaeső építkezési kedv Kőszeget sem kímélte. Ugyanakkor ezek az évek ékes példáját adták annak, hogy a gyár milyen szorosan él együtt a várossal. Azon túl, hogy a kényszerű termelési szünet alatt a gyár dolgozói felújították az üzemet, a helyi közösségről sem feledkeztek meg. A dolgozók önkéntes munkában tisztították meg a város utcáit. Ez a munka egy héten keresztül tartott.  

Nagy gesztenye
Nagy gesztenye

Emlékezetes a 2009-es kőszegi árvíz idején nyújtott segítség is. Az áradás már Kőszeg legszebb részeit veszélyeztette, s közel volt a „megadás”, ugyanis a városnak elfogytak a védekezéshez szükséges homokkészletei. Nagyon úgy festett, hogy a történelmi belvárost is elöntheti a víz. Az üzem azonban felajánlotta a segítségét, s a város a téglagyárból kapott homokkal végül megállította az áradást és egyben megvédte a patinás központot.

Az üzem ma is meghatározó szerepet tölt be Kőszeg életében. Reméljük ezek a történetek is jól példázzák, hogy a város és a téglagyár organikusan és szorosan él együtt. Érzelmileg is kötődünk egymáshoz, ahogy egy százéves úr kötődik az otthonához. 

Az anyag elkészítésében nyújtott segítségükért külön köszönetet mondunk Tóth Józsefnek, Stajrits Ferencnek és Grüll Tamásnak.

 

Felhasznált irodalom:

 • Kovács Ferenc: A téglagyártás története Vas megyében II. – Építőanyag 55. évf. 2003. 2. szám
 • Kádár József: Óbudai Téglagyárak – Új Mandátum Kiadó 2010.
 • Lelkes István: Kőszeg – Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata 1960.
 • Kőszeg és Vidéke, 1921. július 3. – „Hirdetmények”
 • Kőszeg és Vidéke, 1921. július 31. – „Hirdetmények”
 • Kis Újság, 1932. augusztus 9. – „Nem árverezik el Kőszeg vagyonát”
 • Szabadság, 1945. június 4. – „Gázzal, golyóval, éheztetéssel”
 • Népszava, 1953. június 9. – „Kiváló újítások a 71/2 Építőipari Vállalatnál”
 • Vas Népe, 1962. április 10. – „Magasított, sok lyukú tégla, blokktégla készül Kőszegen”
 • Vas Népe, 1965. december 1. – „Korszerűsítik a Vas megyei téglagyárakat”
 • Vas Népe, 1983. március 16. – „Korszerűsítik a kőszegi téglagyárat”
 • Vasárnapi Hírek, 1985. szeptember2. – „automatizált téglagyár”
 • Világgazdaság, 1990. január 31. – „Megalakult az építőipar eddigi legnagyobb vegyes vállalata"
Képek forrása:

Partnerkereső