Tondach Támogatott Tetőcsere Program - Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a WIENERBERGER Téglaipari zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: WIENERBERGER zRt.) által nyújtott, www.wienerberger.hu/tetocsere-csomagajanlatok honlapon feltüntetett szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatások) igénybevétele során alkalmazandóak.

1.         Szolgáltató adatai

1.1.      A WIENERBERGER zRt.-vel kapcsolatos információk az Impresszum menüpont alatt érhetőek el.

2.         Regisztráció, szerződés létrejötte

2.1.      A weboldalon bármely természetes személy regisztrálhat (a továbbiakban: Regisztráció).

2.2.      A regisztráló személy (a továbbiakban: Megbízó) a Regisztrációval elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.3.      A Megbízó a Regisztráció lezárása során köteles ellenőrizni a megadott adatait, feltöltött dokumentumait. Amennyiben hibát talál a megadott adatokban, azt a Regisztráció lezárását megelőzően kijavíthatja, módosíthatja. Amennyiben a megfelelő dokumentum feltöltése elmaradt, azt a Regisztráció lezárását megelőzően feltöltheti.

2.4.      A WIENERBERGER zRt. a Regisztráció sikerességéről haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mailt (a továbbiakban: Kézbesítési Visszaigazolás) küld a Regisztráció során megjelölt e-mail címre. A Kézbesítési Visszaigazolás nem jelenti a felek közötti szerződés létrejöttét.

2.5.      A WIENERBERGER zRt. a Regisztráció megtételét követően ellenőrzi, hogy a Regisztráció során valamennyi adat megadásra került-e, valamint, hogy az 5. pontban előírt, Megbízó által kiválasztott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges dokumentáció(k) feltöltésre kerültek-e. A WIENERBERGER zRt. a feltöltött dokumentumokat a jelen pont szerint ellenőrzés során tartalmában nem vizsgálja. Amennyiben a WIENERBERGER zRt. azt észleli, hogy a Regisztráció során bármely adat megadása, vagy dokumentum feltöltése elmaradt, úgy a Regisztrációt követő 2 munkanapon belül felhívja a Megbízót arra, hogy a hiányzó adatokat, dokumentumokat küldje meg a tetocsere@wienerberger.hu e-mail címre.

2.6.      A WIENERBERGER zRt. az adatok, valamint dokumentumok hiánytalan rendelkezésre bocsátását követő 2 munkanapon belül visszaigazolja a Regisztrációt (a továbbiakban: Regisztráció Visszaigazolása). Amennyiben a Regisztráció Visszaigazolása a jelen pont szerinti határidőn belül a Megbízó e-mail címére nem érkezik meg, a Megbízó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A Regisztráció Visszaigazolásának feltétele, hogy a kivitelezéssel érintett épület (ingatlan) Magyarország területén található.

2.7.      A szerződés (a továbbiakban: Szerződés) a Regisztráció, a Regisztráció Visszaigazolása, valamint a jelen ÁSZF szerinti tartalommal jön létre.

2.8.      Amennyiben a Szerződés fennállása alatt a Megbízó Regisztráció során megadott bármely adatában változás következik be, a Megbízó köteles erről haladéktalanul tájékoztatni a WIENERBERGER zRt.-t a tetocsere@wienerberger.hu e-mail címre küldött e-mailjével. A WIENERBERGER zRt. az adatváltozás bejelentésének elmaradásával kapcsolatos, esetleges károkért nem felel.

3.         Szerződési alapvetések

3.1.      A felek a Szerződést elektronikus úton, magyar nyelven kötik meg.

3.2.      A Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A WIENERBERGER zRt. a Szerződést iktatja, azt a Megbízó tetocsere@wienerberger.hu e-mail címre küldött kérése esetén a Megbízó részére megküldi.

3.3.      A WIENERBERGER zRt. a Szerződés alapján termékeket nem értékesít. A WIENERBERGER zRt. által forgalmazott termékek (a továbbiakban: Termékek) a WIENERBERGER zRt. kereskedő partnereinél (a továbbiakban: Partnerek) megvásárolhatóak. A WIENERBERGER zRt. a Szerződés alapján építőipari kivitelezési tevékenységet nem végez.

3.4.      A WIENERBERGER zRt.-t a Szolgáltatások nyújtásáért díjazás nem illeti meg.

3.5.      Jelen ÁSZF tekintetében a Megbízó fogyasztónak minősül, amennyiben a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy [a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § 3. pont].

3.6.      A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

3.7.      A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései irányadóak.

4.         Digitális adattartalommal kapcsolatos rendelkezések

4.1.      A digitális adattartalom és az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedések

A www.wienerberger.hu honlap használata a Megbízó számítógépére nézve nem jelent kockázatot, azonban a WIENERBERGER zRt. javasolja, hogy a Megbízó használjon vírusirtó szoftvereket, illetve telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Megbízó számítógépén található adatok védelme a Megbízó feladata.

A fenti honlapra mutató linket bárki elhelyezhet saját honlapjának felületén a WIENERBERGER zRt. külön hozzájárulása nélkül.

4.2.      A digitális adattartalom működése, valamint a hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége

            A www.wienerberger.hu honlap a HTTPS protokollt használja arra, hogy web-dokumentumokat jelenítsen meg az interneten keresztül – HTML formátumú honlapján – a Megbízó számára. Az így (HTTPS protokoll alapján) továbbított képek, grafikai elemek, video- és audioklipek, továbbá más adatok bármely modern böngészőn (az ismert böngészők aktuálisan legfrissebb verzióin) keresztül elérhetők, megjeleníthetők bármely olyan eszközön, amely alkalmas az említett böngészők futtatására.

A felhasználói élmény megfelelősége érdekében a Megbízónak kell gondoskodnia arról, hogy a megfelelő böngésző mellett megfelelő sebességű internet-hozzáférés álljon a rendelkezésére. A Regisztráció feltételezi, hogy a Megbízó ismeri az internet technikai és műszaki korlátait, és a használatával együtt járó hibalehetőségeket elfogadja.

A WIENERBERGER zRt. nem felelős az interneten felmerülő működési hibákért, amelyek bármely okból akadályozzák a Regisztrációt.

5.         Szolgáltatások

5.1.      A Regisztráció során a Megbízó a jelen pont szerint csomagok közül választhat. A WIENERBERGER zRt. az 5.2. pontban foglalt, bármely Szolgáltatás nyújtása során a Termékek ajánlott bruttó fogyasztói árát tartalmazó tájékoztató lapot (a továbbiakban: Tájékoztató Lap) küld a Megbízó részére a jelen pont szerinti csomagok részét képező Termékek vonatkozásában.

„Alap” csomag:

„1”-es kategóriába tartozó Termékek:

 • Tondach Kékes, Tondach Pilis, és/vagy Tondach Tangó Natur alapcserép;
 • Tondach Kékes, Tondach Pilis, és/vagy Tondach Tangó Natur szellőzőcserép;
 • A tetőformától függően a csomag részét képező Termékek:
 • Gerincelosztó elem;
 • Gerinc kezdő és lezáróelem; és/vagy
 • Kezdő gerinccserép.

„2”-es kategóriába tartozó Termékek:

 • Tondach ereszcsatorna rendszer azon elemei, amelyeket a tetőforma indokol.

„Megújulás” csomag:

„1”-es kategóriába tartozó Termékek:

 • Natur alapcserép;
 • Natur szellőzőcserép;
 • Fol N 120 g tetőfólia;
 • Alu ECO Plus gerinc szellőzőszalag;
 • Fém hófogó kampók;
 • A tetőformától függően a csomag részét képező Termékek:
 • Vapour Stop párazáró fólia;
 • Szegőcserép bal;
 • Szegőcserép jobb;
 • Gerinc kezdő és lezáróelem;
 • Kezdő gerinccserép; és/vagy
 • Gerincelosztó elem.

„2”-es kategóriába tartozó Termékek:

 • Tondach ereszcsatorna rendszer azon elemei, amelyeket a tetőforma indokol.

 „Stílus” csomag:

„1”-es kategóriába tartozó Termékek:

 • FusionColor alapcserép;
 • FusionColor szellőzőcserép;
 • Fol K 145 g dupla ragasztósávos tetőfólia;
 • Alu ECO Plus gerinc szellőzőszalag;
 • Fém hófogó kampók;
 • A tetőformától függően a csomag részét képező Termékek:
 • Vapour Stop párazáró fólia;
 • Szegőcserép bal;
 • Szegőcserép jobb;
 • Gerinc kezdő és lezáróelem;
 • Kezdő gerinccserép; és/vagy
 • Gerincelosztó elem.

„2”-es kategóriába tartozó Termékek:

 • Tondach ereszcsatorna rendszer azon elemei, amelyeket a tetőforma indokol.

„Prémium” csomag:

„1”-es kategóriába tartozó Termékek:

 • FusionProtect alapcserép;
 • FusionProtect szellőzőcserép;
 • Fol K 145 g dupla ragasztósávos tetőfólia;
 • Alu ECO Plus gerinc szellőzőszalag;
 • Fém hófogó kampók;
 • A tetőformától függően a csomag részét képező Termékek:
 • Vapour Stop párazáró fólia;
 • Szegőcserép bal;
 • Szegőcserép jobb;
 • Gerinc kezdő és lezáróelem;
 • Kezdő gerinccserép; és/vagy
 • Gerincelosztó elem.

„2”-es kategóriába tartozó Termékek:

 • Tondach ereszcsatorna rendszer azon elemei, amelyeket a tetőforma indokol.

A Szerződés teljesítése során a WIENERBERGER zRt. csomagonként eltérő Termékeket tartalmazó Tájékoztató Lapot küldhet meg a Megbízó részére.

A WIENERBERGER zRt. a Tájékoztató Lapon – bármely csomag választása esetén – további, WIENERBERGER zRt. által forgalmazott Termékeket ajánlhat a Megbízó részére.

5.2.      A Regisztráció során – függetlenül attól, hogy melyik csomagot választja – a Megbízó a WIENERBERGER zRt. alábbi Szolgáltatásai közül választhat:

A)         „Szükségem van ajánlott tetőfedőre, aki segít felmérni a tetőmet” – Tetőfelmérő elérhetőségeinek megküldése, építőanyag-mennyiségszámítás, tájékoztató lap megküldése ajánlott bruttó fogyasztói árakról

A WIENERBERGER zRt.

-           a Regisztrációt követő 2 munkanapon belül, e-mail útján megküldi a Megbízó részére a kivitelezéssel érintett épület címéhez legközelebbi székhellyel rendelkező tetőfelmérő szakértőjének (a továbbiakban: Tetőfelmérő) nevét, kapcsolattartójának nevét, valamint telefonszámát;

-               e-mail útján tájékoztatja a Megbízót arról, hogy a Tetőfelmérő felméréséről (a továbbiakban: Felmérés) készült dokumentációt (a továbbiakban: Felmérési Dokumentáció) a Tetőfelmérőtől megkapta;

-           a Felmérési Dokumentáció alapján építőanyag-mennyiségszámítást végez WIENERBERGER zRt. által forgalmazott Termékekre;

-               a Felmérési Dokumentáció Tetőfelmérő általi megküldését követő 5 munkanapon belül – az építőanyag-mennyiségszámítás alapján – ajánlott bruttó fogyasztói árakat tartalmazó Tájékoztató Lapot küld e-mail útján a Megbízónak a WIENERBERGER zRt. által beépíteni, beszerelni javasolt Termékekről.

Tetőfelmérő által végzett szolgáltatások

A Tetőfelmérő a WIENERBERGER zRt.-vel szerződéses jogviszonyban álló, Felmérésekben és Felmérési Dokumentációk elkészítésében jártas személy. A Tetőfelmérő „tetőfelmérői” minőségében nem minősül az igazságügyi szakértők névjegyzékébe, bármely kamarai névjegyzékbe, vagy egyéb köteles nyilvántartásba bejegyzett szakértőnek.

A Felmérés elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Vállalkozási Szerződés) a Megbízó és a Tetőfelmérő között jön létre, a Tetőfelmérő díjazását a Megbízó köteles megfizetni. A Megbízó által fizetendő vállalkozási díj legmagasabb összege bruttó 15.000,- Ft lehet, amely magában foglalja a Tetőfelmérő valamennyi, a Felmérés teljesítésével kapcsolatos díját, költségét. A jelen pontban foglaltak kivételével a Vállalkozási Szerződés, és annak tartalma a Megbízó és a Tetőfelmérő közötti szabad megállapodás tárgya, azt a WIENERBERGER zRt. semmilyen formában nem befolyásolja, nem ellenőrzi.

A Tetőfelmérő a Felméréssel kapcsolatos tevékenységét a WIENERBERGER zRt. tetőfelmérési segédlete (a továbbiakban: Felmérési Segédlet) alapján köteles végezni.

B)         „Vannak tervrajzaim, ezeket szeretném használni a mennyiségszámításhoz. Ezek alapján mennyiségszámításhoz kérek” – Tetőfelmérési segédlet megküldése, építőanyag-mennyiségszámítás, tájékoztató lap megküldése ajánlott bruttó fogyasztói árakról

A jelen 5.2. B) pont szerinti Szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Megbízó a Felmérési Dokumentációt a Regisztrációt követően megküldje a tetocsere@wienerberger.hu e-mail címre.

A WIENERBERGER zRt.

-           a Regisztrációt követő 2 munkanapon belül, e-mail útján megküldi a Megbízó részére a Felmérési Dokumentáció formanyomtatványát és a Felmérési Segédletet, amely alapján köteles a Megbízó elkészíteni, elkészíttetni a Felmérési Dokumentációt;

-           a Megbízó által megküldött Felmérési Dokumentáció alapján építőanyag-mennyiségszámítást végez WIENERBERGER zRt. által forgalmazott Termékekre;

-               a Felmérési Dokumentáció Megbízó általi megküldését követő 5 munkanapon belül – az építőanyag-mennyiségszámítás alapján – ajánlott bruttó fogyasztói árakat tartalmazó Tájékoztató Lapot küld e-mail útján a Megbízónak a WIENERBERGER zRt. által beépíteni, beszerelni javasolt Termékekről.

Amennyiben a WIENERBERGER zRt. úgy ítéli meg, hogy a megküldött Felmérési Dokumentáció alapján építőanyag-mennyiségszámítás nem végezhető, a Felmérési Dokumentáció megküldését követő 3 munkanapon belül, e-mail útján tájékoztatja erről a Megbízót, és felhívja egy új, korrigált tartalmú Felmérési Dokumentáció megküldésére a tetocsere@wienerberger.hu e-mail címre. A WIENERBERGER zRt. a Tájékoztató Lapot a megfelelően korrigált tartalmú Felmérési Dokumentáció Megbízó általi megküldését követő 5 munkanapon belül küldi meg e-mail útján a Megbízónak.

C)         „Saját magam szeretném felmérni a tetőmet, felmérési segédletet kérek” – Építőanyag-mennyiségszámítás, tájékoztató lap megküldése ajánlott bruttó fogyasztói árakról

A jelen 5.2. C) pont szerinti Szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Megbízó a Regisztráció során feltöltse a kivitelezéssel érintett épület építész tervező által elkészített tervrajzait (a továbbiakban: Tervrajzok).

A WIENERBERGER zRt.

-           a Tervrajzok alapján építőanyag-mennyiségszámítást végez WIENERBERGER zRt. által forgalmazott Termékekre;

-               a Regisztrációt követő 5 munkanapon belül – az építőanyag-mennyiségszámítás alapján – ajánlott bruttó fogyasztói árakat tartalmazó Tájékoztató Lapot küld e-mail útján a Megbízónak a WIENERBERGER zRt. által beépíteni javasolt Termékekről.

Amennyiben a WIENERBERGER zRt. úgy ítéli meg, hogy a feltöltött Tervrajzok alapján építőanyag-mennyiségszámítás nem végezhető, a Regisztrációt követő 3 munkanapon belül, e-mail útján tájékoztatja erről a Megbízót, és felhívja új, korrigált tartalmú Tervrajzok megküldésére a tetocsere@wienerberger.hu e-mail címre. A WIENERBERGER zRt. a Tájékoztató Lapot a megfelelően korrigált tartalmú Tervrajzok Megbízó általi megküldését követő 5 munkanapon belül küldi meg e-mail útján a Megbízónak.

D)         „Rendelkezem a szükséges mennyiségekkel, árkalkulációt szeretnék kérni” –Tájékoztató Lap megküldése ajánlott bruttó fogyasztói árakról

A jelen 5.2. D) pont szerinti Szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Megbízó a Regisztráció során feltöltse a tetőfelújítással kapcsolatos építőanyagszükségletét tartalmazó dokumentumot.

A WIENERBERGER zRt. a Regisztrációt követő 5 munkanapon belül ajánlott bruttó fogyasztói árakat tartalmazó Tájékoztató Lapot küld e-mail útján a Megbízónak a WIENERBERGER zRt. által beépíteni, beszerelni javasolt Termékekről.

6.         Pénzvisszatérítési lehetőség

6.1.      A WIENERBERGER zRt. pénzvisszatérítést fizet a Megbízó részére, ha a Megbízó

-           fogyasztónak minősül;

-               Magyarországon vezetett bankszámlával rendelkezik;

-           bármely, 5.1. pont szerinti csomagot kiválasztotta a Regisztráció során;

-           2021.02.01. és 2021.05.31. napja között – saját felhasználás céljából – a WIENERBERGER zRt. Partnerétől vagy a Partner viszonteladójától (a továbbiakban: Viszonteladó) megvásárolta a fenti csomag vonatkozásában megküldött Tájékoztató Lap „1”-es kategóriájában vagy „1”-es és „2”-es kategóriájában megjelölt valamennyi Terméket azzal, hogy alapcserép Termékből legalább 130 m2 megvásárlásra került;

-               a Termékeket

-               a WIENERBERGER zRt. által szervezett (WIENERBERGER zRt.-vel szerződött) fuvarozótól veszi át; vagy

-               a Partnertől, a Viszonteladótól, vagy bármelyikük által szervezett fuvarozótól veszi át – a 6.3. pont szerinti korlátozásokkal; és

-               teljesíti a jelen 6. pontban foglaltakat.

Saját felhasználásnak minősül a Termékek Megbízó tulajdonában álló ingatlanon található épületbe történő beépítése, beszerelése.

Megbízónként csak egyszeri pénzvisszatérítés lehetséges.

Kivitelezéssel érintett ingatlanonként (természetbeni cím vagy helyrajzi szám) csak egyszeri pénzvisszatérítés lehetséges.

A pénzvisszatérítésnek nem feltétele, hogy a Megbízó a Szerződéssel összefüggésben igénybe vegye az állami otthonfelújítási támogatást.

A pénzvisszatérítésnek nem feltétele, hogy a Megbízó a Szerződéssel kapcsolatban igénybe vegye a WIENERBERGER zRt. építőanyag-mennyiségszámítás szolgáltatását (ld. 5.2. d) pont szerinti szolgáltatás).

6.2.      Pénzvisszatérítésre nem jogosult az a Megbízó, aki

-           a 6.6. pont szerinti időszakban nem vásárolt meg az adott csomaghoz tartozó bármely alapcserép Termékből legalább 130 m2-t és nem vásárolta meg a Tájékoztató Lap „1”-es kategóriájában megjelölt összes további Terméket a Tájékoztató Lapon megjelölt mennyiségben;

-               a WIENERBERGER zRt. vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, vagy ezek hozzátartozója;

-               építőanyag-kereskedelemmel – ideértve a Partnereket is –, tetők- vagy épületek kivitelezésével foglalkozó személy vezető tisztségviselője, tagja, vagy munkavállalója, vagy ezek hozzátartozója;

-               építőanyag-kereskedelemmel – ideértve a Partnereket is –, tetők- vagy épületek kivitelezésével foglalkozó egyéni vállalkozó vagy annak hozzátartozója; vagy

-           nem teljesíti a jelen Szabályzatban foglaltakat.

6.3.      Amennyiben a Megbízó a Termékeket a Partnertől, a Viszonteladótól, vagy bármelyikük által szervezett fuvarozótól veszi át, a WIENERBERGER zRt. kizárólag akkor járul hozzá a pénzvisszatérítéshez, ha

-               a WIENERBERGER zRt. által kiállított szállítólevél alapján megállapítható, hogy

-               a Termékeket a Partner vagy a Viszonteladó vette át a WIENERBERGER zRt. által szervezett fuvarozótól;

-               a Termékeket a Megbízó azért nem a WIENERBERGER zRt. által szervezett fuvarozótól vette át, mert a WIENERBERGER zRt. által szervezett fuvarozó – objektív, külső körülmények miatt – nem tudta a Termékeket a Megbízó részére átadni; valamint

-               a pénzvisszatérítési jogosultság jelen 6. pont szerinti, további feltételei fennállnak.

6.4.      Ha a Megbízó a Regisztráció során az „Alap” csomagot választotta, és bármely, a WIENERBERGER zRt. hatályos árjegyzékében szereplő alapcserép Termékből – ideértve a FusionColor, illetve FusionProtect felületkezelésű Termékeket is – legalább 130 m2-t megvásárolt, valamint a csomag vonatkozásában megküldött Tájékoztató Lap

-           „1”-es kategóriájában megjelölt összes további Terméket a Tájékoztató Lapon megjelölt mennyiségben megvásárolta (alapszintű visszatérítés): bruttó 10.000,- Ft;

-           „1”-es és „2”-es kategóriájában megjelölt összes további Terméket a Tájékoztató Lapon megjelölt mennyiségben megvásárolta (extra visszatérítés): (összesen) bruttó 20.000,- Ft.

Ha a Megbízó a Regisztráció során a „Megújulás” csomagot választotta, és bármely, a WIENERBERGER zRt. hatályos árjegyzékében szereplő alapcserép Termékből – ideértve a FusionColor, illetve FusionProtect felületkezelésű Termékeket is – legalább 130 m2-t megvásárolt, valamint a csomag vonatkozásában megküldött Tájékoztató Lap

-           „1”-es kategóriájában megjelölt összes további Terméket a Tájékoztató Lapon megjelölt mennyiségben megvásárolta (alapszintű visszatérítés): bruttó 20.000,- Ft;

-           „1”-es és „2”-es kategóriájában megjelölt összes további Terméket a Tájékoztató Lapon megjelölt mennyiségben megvásárolta (extra visszatérítés): (összesen) bruttó 30.000,- Ft.

Ha a Megbízó a Regisztráció során a „Stílus” csomagot választotta, és bármely FusionColor felületkezelésű Termékből legalább 130 m2-t megvásárolt, valamint a csomag vonatkozásában megküldött Tájékoztató Lap

-           „1”-es kategóriájában megjelölt összes további Terméket a Tájékoztató Lapon megjelölt mennyiségben megvásárolta (alapszintű visszatérítés): bruttó 30.000,- Ft;

-           „1”-es és „2”-es kategóriájában megjelölt összes további Terméket a Tájékoztató Lapon megjelölt mennyiségben megvásárolta (extra visszatérítés): (összesen) bruttó 40.000,- Ft.

Ha a Megbízó a Regisztráció során a „Prémium” csomagot választotta, és bármely FusionProtect felületkezelésű Termékből legalább 130 m2-t megvásárolt, valamint a csomag vonatkozásában megküldött Tájékoztató Lap

-           „1”-es kategóriájában megjelölt összes további Terméket a Tájékoztató Lapon megjelölt mennyiségben megvásárolta (alapszintű visszatérítés): bruttó 40.000,- Ft;

-           „1”-es és „2”-es kategóriájában megjelölt összes további Terméket a Tájékoztató Lapon megjelölt mennyiségben megvásárolta (extra visszatérítés): (összesen) bruttó 50.000,- Ft.

6.5.      A pénzvisszatérítés igényléséhez a Megbízó köteles a tetocsere@wienerberger.hu e-mail címre megküldeni az alábbi adatokat, dokumentumokat 2021.05.31. napjáig:

-               Megbízó adatai (név, a kivitelezéssel érintett épület (ingatlan) természetbeni címe vagy helyrajzi száma, bankszámlaszám);

-               Termékek megvásárlását igazoló számla;

-               Termékek szállítását igazoló szállítólevél.

A jelen pont szerinti e-mail megküldése a pénzvisszatérítési igény (a továbbiakban: Igény) bejelentésének minősül a Megbízó részéről. Az Igénybejelentő e-mail beérkezéséről a WIENERBERGER zRt. e-mail útján tájékoztatja a Megbízót.

6.6.      A pénzvisszatérítés abban az esetben lehetséges, ha a Megbízó a 6.4. pontban megjelölt, bármely pénzvisszatérítési kategóriába tartozó valamennyi Terméket 2021.02.01. és 2021.05.31. napja közötti időszakban vásárolta meg, azaz a pénzvisszatérítés alapjául szolgáló számla kelte ebbe az időszakba esik.

A WIENERBERGER zRt. csak olyan számlamásolatot fogad el,

-               amelyet a Partner vagy a Viszonteladó bocsátott ki;

-               amely olvasható;

-               amely a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmi elemeket tartalmaz;

-               amelyen a Termékek egyértelműen beazonosíthatóak;

-               amelyen a Megbízó Regisztráció során megadott adataival azonos adatok szerepelnek.

            A Megbízó a számlát és a szállítólevelet kizárólag úgy jogosult megküldeni a WIENERBERGER zRt. részére, hogy az azokon szereplő adatok átadására, továbbítására megfelelő jogosultsággal rendelkezik. Ha ez nem biztosított, és ebből a WIENERBERGER zRt.-nek költsége, kára származik, azért a Megbízó felelős.

            A WIENERBERGER zRt. fenntartja magának a jogot a számla, illetve a szállítólevél valódiságának és eredetének a felülvizsgálatára.

6.7.      A WIENERBERGER zRt. a Megbízó Igényét 2021.07.15. napjáig megvizsgálja.

            A jelen 6. pontban foglalt feltételek teljesülése esetén a WIENERBERGER zRt. a pénzvisszatérítést 2021.07.31. napjáig megfizeti az arra jogosult Megbízónak. A megfizetés a Megbízó által a 6.5. pont szerinti, Igényt bejelentő e-mailben megadott bankszámlaszámra való átutalással történik.

            Amennyiben az Igénybejelentés a jelen 6. pontban foglalt feltételeknek nem felel meg, a WIENERBERGER zRt. elutasítja azt. A WIENERBERGER zRt. az elutasításról és annak okáról e-mail útján tájékoztatja a Megbízót.

7.         Szerződés teljesítése

7.1.      A WIENERBERGER zRt. teljesítése szerződésszerű, amennyiben a teljesíti a Megbízó választása szerinti, 5.2. pontban foglalt Szolgáltatást, valamint – amennyiben a pénzvisszatérítés igénylése esetén – a 6. pontban foglaltakat.

7.2.      A WIENERBERGER zRt. nem felel

            -           a Tetőfelmérő által a Megbízónak okozott károkért; valamint

-           a Tetőfelmérő 5.2. A) pont szerinti Vállalkozási Szerződésben vállalt kötelezettségeinek be nem tartásáért.

7.3.      A WIENERBERGER zRt.-t jogszabály nem kötelezi a Szerződés teljesítésével kapcsolatos jótállásra, jótállást a WIENERBERGER zRt. nem vállal.

8.         Felhasználási jogok

8.1.      A honlapon található szöveges, grafikus, képi stb. elemek szerzői jogi védelem alatt állnak. A honlap tartalmának felhasználása a WIENERBERGER zRt. előzetes írásbeli engedélye alapján lehetséges.

8.2.      Felmérési Dokumentáció megküldése esetén a Megbízó kizárólagos, korlátlan időre szóló, területileg korlátlan, minden felhasználási módra, illetve mértékre kiterjedő engedélyt ad a WIENERBERGER zRt.-nek, mint felhasználónak, a Felmérési Dokumentáció felhasználására. A Megbízó szavatolja, hogy a WIENERBERGER zRt. a Felmérési Dokumentáció vagyoni jogainak kizárólagos jogosultja (jogosultja lesz), valamint, hogy a Felmérési Dokumentáció per-, teher-, igénymentes (igénymentes lesz). A Megbízó minden szükséges nyilatkozatot megtesz annak érdekében, hogy a WIENERBERGER zRt. a jelen pont szerinti felhasználási jogot megszerezze. A Megbízó a jelen pontban meghatározott felhasználási engedély bruttó ellenértékéről a Regisztrációval kifejezetten lemond.

8.3.      Tervrajzok megküldése esetén a Megbízó korlátlan időre szóló, területileg korlátlan, jelen ÁSZF szerinti célok eléréhez szükséges felhasználási módra, illetve mértékre kiterjedő engedélyt ad a WIENERBERGER zRt.-nek, mint felhasználónak, a Felmérési Dokumentáció felhasználására. A Megbízó szavatolja, hogy a WIENERBERGER zRt. a Tervrajzok vagyoni jogainak jelen pont szerint jogosultja (jogosultja lesz), valamint, hogy a Tervrajzok per-, teher-, igénymentesek (igénymentesek lesznek). A Megbízó minden szükséges nyilatkozatot megtesz annak érdekében, hogy a WIENERBERGER zRt. a jelen pont szerinti felhasználási jogot megszerezze. A Megbízó a jelen pontban meghatározott felhasználási engedély bruttó ellenértékéről a Regisztrációval kifejezetten lemond.

9.         Szerződés megszüntetése

9.1.      A Megbízó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a Szerződés teljesítése megkezdődött, a Megbízó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási határidő a Szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Ha a Megbízó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: WIENERBERGER zRt.; postai cím: 1119 Budapest, Bártfai u. 34.; e-mail cím: tetocsere@wienerberger.hu. A fogyasztónak minősülő Megbízó ebből a célból felhasználhatja a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet mellékletét képező elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

A Megbízó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha

-          fogyasztónak minősülő Megbízó esetén – a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát;

-          fogyasztónak nem minősülő Megbízó esetén – a fent megjelölt határidő lejárta előtt közli elállási/felmondási nyilatkozatát.

9.2.      A WIENERBERGER zRt. jogosult elállni a Szerződéstől, vagy azonnali hatállyal felmondani azt, amennyiben

-           az 5.2. A) vagy 5.2. B) pont szerinti Szolgáltatás választása esetén a Felmérési Dokumentáció a Szerződés megkötését követő 2 hónapon belül, bármely okból nem kerül megküldésre a WIENERBERGER zRt. részére a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint;

-           az 5.2. B) vagy 5.2. C) pont szerinti Szolgáltatás választása esetén a WIENERBERGER zRt. felhívja a Megbízót a korrigált tartalmú Felmérési Dokumentáció vagy a korrigált tartalmú Tervrajzok megküldésére, és a Megbízó ennek a felhívás közlésétől számított 2 hónapon belül, bármely okból nem tesz eleget; vagy

-           a Szerződést megkötését követő 12 hónap elteltét követően, bármely okból.

            Ha a WIENERBERGER zRt. elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles postán vagy elektronikus úton küldött levél útján eljuttatni a Megbízó által megadott postai vagy e-mail címre.

10.       Kellékszavatosság

10.1.     A Megbízó a WIENERBERGER zRt.  hibás teljesítése esetén a WIENERBERGER zRt.-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint. A jelen ÁSZF szerinti kellékszavatosság igény kizárólag az adott Szolgáltatás hibás teljesítésére vonatkozhat.

10.2.     A WIENERBERGER zRt. hibás teljesítése esetén a Megbízó a Szerződést felmondhatja.

10.3.     A Megbízó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de – fogyasztónak minősülő Megbízó esetén – nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Fogyasztónak minősülő Megbízó a Szerződés teljesítésétől számított 2 éves, fogyasztónak nem minősülő Megbízó a Szerződés teljesítésétől számított 1 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

10.4.     Fogyasztónak minősülő Megbízó esetén a teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a WIENERBERGER zRt. nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már a Megbízó köteles bizonyítani, hogy a Megbízó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

11.       A fogyasztói jogok érvényesítése

11.1.     A jelen 11. pontban írtak abban az esetben alkalmazandóak, amennyiben a Megbízó fogyasztónak minősül.

11.2.     Panasz

A Megbízó a panaszát a WIENERBERGER zRt. székhelyén (1119 Budapest, Bártfai u. 34.) vagy a +36 1 / 464 7030, +36 1 / 464 7040 telefonszámon szóban, illetve az info@wienerberger.hu e-mail címen, illetve a WIENERBERGER zRt. székhelyére címezve (1119 Budapest, Bártfai u. 34.) postai úton írásban teheti meg.

A WIENERBERGER zRt. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Megbízó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a WIENERBERGER zRt. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

a)         személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Megbízónak átadja,

b)         telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Megbízónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

Az írásbeli panaszt a WIENERBERGER zRt. a beérkezését követően 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a WIENERBERGER zRt. indokolja.

11.3.     Békéltető Testület

Illetékes testület:

-           A Megbízó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint;

-           A WIENERBERGER zRt. székhelye szerint: Budapesti Békéltető Testület (cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; tel.: 06-1-488-2131; e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu).

Bővebb információ: http://www.bekeltetes.hu/

11.4.     Fogyasztóvédelmi hatóság

Illetékes hatóság:

-           A Megbízó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint;

-           A WIENERBERGER zRt. székhelye szerint: Budapest Főváros Kormányhivatala
Fogyasztóvédelmi Főosztály (1051 Budapest, Sas u.19. III. em.).

11.5.     Európai online vitarendezési platform

A Megbízóknak lehetőségük van a Szerződéssel összefüggő határon átnyúló, fogyasztói jogvitájukat az online vitarendezési platformon keresztül rendezni. Az online vitarendezési platform az Európai Bizottság által létrehozott interaktív weboldal, amely az EU valamennyi hivatalos nyelvén működik, és amelynek használata díjmentes, elérése:    

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

A Megbízók a jogvitákat - regisztrációt követően - kérelem beküldésével rendezhetik az online vitarendezési platformon keresztül.

_______

Partnerkereső